Očkování proti chřipce

Logo Logo

Chřipka v číslech

Úmrtnost

 • V průměru každý rok v České republice zemře až 2 661 osob v souvislosti s chřipkou z jakékoli příčiny a až 1 752 osob v důsledku selhání oběhového systému.
 • Celosvětově zemře na následky onemocnění chřipkou 1 500 – 2 000 lidí na každých 10 milionů lidí, což znamená, že v souvislosti s chřipkou zemře na světě každý rok 250 000 - 500 000 lidí.
 • Přibližně 2 % všech celosvětových úmrtí ročně je možné považovat za úmrtí v souvislosti s chřipkou.

Hospitalizace

 • Celosvětově onemocní chřipkou každý rok přibližně 5 % dospělých a 20 % dětí.
 • V důsledku onemocnění chřipkou dochází na každých 10 milionů osob k hospitalizaci 7 000 – 16 000 lidí.
 • Například v USA onemocní chřipkou každý rok 5 – 20 % populace. Více než 200 000 lidí je hospitalizováno.

Zápal plic

 • Jednou z nejčastějších a závažných komplikací chřipky je pneumonie. 
 • Pneumonie (zápal plic) je těžká chřipková komplikace, která se obvykle rozvíjí těsně po počátečních příznacích chřipky. Při zápalu plic trpí pacienti výrazným kašlem, nemocný "nestačí s dechem". Následky zápalu plic mohou být fatální. V případě této komplikace je nutná okamžitá hospitalizace a intenzivní léčba. I za použití prostředků pokročilé medicíny umírá až polovina pacientů s chřipkovým zápalem plic.
 • Pneumonie je zodpovědná přibližně za 50 % úmrtí během sezónní chřipky. Nejčastěji se jedná o S. pneumonii.

Celkový počet nakažených

 • Na celém světě ročně onemocní chřipkou přibližně 10 – 15 % populace. V době pandemie to však může být 40 – 50 % populace.
 • Odhaduje se tedy, že celosvětově onemocní závažnou formou chřipky každý rok 3 až 5 milionů lidí. Z toho 250 000 až 500 000 lidí zemře.
 • V České republice chřipkou každoročně onemocní 10 – 30 % populace, například V USA je to 5 – 20 % populace.
 • Pokud srovnáme výše uvedená čísla z USA a ČR, tak jasně dokazují fakt, že v USA je mnohem vyšší proočkovanost populace, proto chřipkou onemocní méně lidí než v ČR.
 • Například v sezóně 2004/2005 onemocnělo chřipkou v České republice 1 552 000 lidí, jak vyplývá z dat Státního zdravotního ústavu.

Proočkovanost

Současný stav v ČR:

 • V současnosti se u nás nechá očkovat pouze 5 % lidí.
 • U osob starších 65 let je proočkovanost 20 – 23 %.
 • U osob ohrožených rizikovými faktory je proočkovanost 19 - 20 %.
 • Například v roce 2003 bylo naočkováno pouze 7,3 % populace.
 • Proočkovanost je v ČR mnohem nižší než určují cíle Světové zdravotnické organizace (WHO).

Porovnání se světem:

 • Světově dosahuje proočkovanost populace téměř 30 %.
 • Pár příkladů proočkovanosti daných zemí v roce 2003:
  • Kanada: 36,4 %
  • Korejská republika: 31,1 %
  • USA: 48 %
  • Japonsko: 23 %
  • Německo: 21 %

Doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO):

 • Do roku 2015 naočkovat 30 % populace.
 • V rizikových skupinách zvýšit proočkovanost na 75 % populace. Rizikovými skupinami se myslí osoby starší 65 let a osoby ohrožené rizikovými faktory.

Proočkovanost u zdravotníků:

 • V některých evropských zdravotnických zařízeních začíná být povinností očkování zdravotníků. Podobně je tomu v některých zdravotnických zařízeních v USA, kde byla v letech 2010 a 2011 proočkovanost zdravotníků 63,5 %. V místech s povinnou vakcinací tomu pak bylo 98,1 %.

Efektivita očkování

 • Očkování proti chřipce má až 89% účinnost.
 • Očkování proti chřipce u zdravých dospělých osob v 70 – 90 % zabrání onemocnění. U starších osob snižuje hospitalizaci pro pneumonii a chřipku o 30 – 70 % a riziko úmrtí snižuje až o 80 %.

Zdroje

 • KYNČL, J., PROCHÁZKA, B., GODDARD, NL. et al. A study of excess mortality during influenza epidemics in the Czech Republic, 1982–2000. Eur J Epidemiol, 2005, 20, p. 365–371.
 • CHLÍBEK R., Intradermální vakcína proti chřipce. Farmakoterapie 3/2010: 272-275.
 • Community Health Behavior Survey 2001. Influenza and pneumonia immunization. 2001; 25-30.
 • BLANK et al.Vaccination coverage rates in eleven European countries during two consecutive influenza seasons. Journal of Infection, 2009; 58:446-58.
 • KILBOURNE E. D. Influenza. 1997, 225.
 • MERLIN M., BUISON Y. Vaccination dans l'armée Francoise. BEH 1990, 41 176-7.
 • VIBOUND C. et al. Emerg. Infect. Dis. 2004.
 • COX NJ., SUBBARAO K. Influenza. Lancet 1999.
 • NICHOL KL. Arch Intern Med. 2001
 • KYNČL, J, HAVLÍČKOVÁ, M. Chřipka. Postgraduální medicína [online]. 2011 [cit.22-08-2012]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/postgradualni-medicina/chripka-462089
 • CHLÍBEK, R. Očkování chrání před chřipkou. Zdravotnické noviny [online]. 2010 [cit. 22-08-2012]. Dostupné z: http://zdravi.e15.cz/clanek/priloha-pacientske-listy/ockovani-chrani-pred-chripkou-454444
 • Seasonal Flu. Flu.gov [online]. [cit. 22-08-2012]. Dostupné z: http://www.flu.gov/about_the_flu/seasonal/index.html
 • Chřipka v číslech. Chřipka.cz [online]. [cit. 22-08-2012]. Dostupné z: http://www.chripka.cz/chripka-v-cislech
 • Seasonal influenza. WHO Europe [online]. [cit. 22-08-2012]. Dostupné z: http://www.euro.who.int/en/what-we-do/health-topics/communicable-diseases/influenza/facts-and-figures/seasonal-influenza

Pro pacienty

Období očkování obvykle začíná v září a končí v listopadu, tedy ještě předtím, než chřipková vlna vypukne naplno. Očkovat se lze i v průběhu chřipkové sezóny, ovšem bezprostředně po očkování je potřeba počítat s tím, že tělu trvá, než si vybuduje imunitu. více zde ►

Pro lékaře

Objednávku chřipkových vakcín je vhodné realizovat s dostatečným předstihem, abyste zajistili rizikovým skupinám mezi vašimi pacienty dostatečné pokrytí vakcínou. více zde ►