Očkování proti chřipce

Logo Logo

Patříte do rizikové skupiny? Nepodceňujte chřipku, hrozí vám vážné komplikace

Praha, 28. srpna 2017Chřipka je závažné onemocnění, které může být nebezpečné pro každého, kdo jí onemocní. Pro 2,5 miliónu obyvatel České republiky však představuje zvýšené riziko. Tolik Čechů totiž patří mezi tzv. rizikové skupiny, jimž může chřipka nejen způsobit vážné zdravotní komplikace, ale dokonce je i ohrozit na životě. Řadí se k nim chronicky nemocní pacienti jakéhokoli věku a senioři starší 65 let. Nejefektivnějším způsobem, jak se před chřipkou chránit, je očkování. V České republice je očkování dobrovolné, nicméně lidem z rizikové skupiny se obzvlášť doporučuje. Chřipka u nich totiž často vede ke zhoršení základního onemocnění i výskytu dalších komplikací.1

Kromě osob starších 65 let se do rizikové skupiny počítají také kardiaci, tzn. lidé s chronickým onemocněním srdce a cév, dále astmatici a pacienti s plicními chorobami, s onemocněním ledvin, jater nebo diabetici. Patří sem i pacienti po odstranění sleziny a po transplantaci krvetvorných buněk a rovněž osoby s vrozenou nebo získanou poruchou imunitního systému, s cystickou fibrózou nebo chronickou anémií.1

 „Na celém světě onemocní chřipkou přibližně 10–15 % populace ročně, v době pandemie to může být dokonce až 40–50 %. V České republice v důsledku chřipky zemře 1 500 – 2 000 osob ročně, což je 2 - 3x více úmrtí než při dopravních nehodách.I přes alarmující statistiky je proočkovanost v ČR nízká a zaostáváme v ní za vyspělými zeměmi,“ říká MUDr. Jan Kynčl, PhD., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

 Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) by mělo být proti chřipce očkováno 75 % populace z rizikových skupin (starší pacienti, pacienti s různými typy chronických onemocnění). Realita je ale taková, že proočkovanost se u nás u těchto skupin pohybuje jen mezi 19 až 20 %, zatímco v některých jiných evropských zemích je to 60 až 75 % (např. v Holandsku, Spojeném království, Španělsku nebo Itálii). 2,3,4

Prospěšnost očkování proti chřipce u rizikových skupin potvrzují čísla. Astmatici mají oproti běžné populaci až 120x větší riziko úmrtí na chřipku5, přínosem očkování je to, že u nich snižuje výskyt chřipky až o 89 %.6 U astmatických dětí pak snižuje vznik akutních astmatických záchvatů o 41 %7. Daleko náchylnější k chřipkové nákaze jsou i diabetici. Během chřipkové sezóny mají až 6x vyšší pravděpodobnost, že onemocní, a až 3x vyšší pravděpodobnost než zdravé osoby, že na následky chřipky a jejich komplikace zemřou. Preventivní očkování u nich dokáže výrazně snížit výskyt chřipkového onemocnění a bylo prokázáno, že např. u pacientů s diabetem typu 2 ve věku 18-64 let dokáže zabránit případné hospitalizaci až z 58 % 8,14.

Ani kardiaci nesmí chřipku podceňovat, protože ve srovnání se zdravými lidmi je chřipka ohrožuje na životě 52x více. Je prokázáno, že díky očkování se u těchto pacientů může snížit výskyt cévních mozkových příhod9 a také počet infarktů myokardu (u infarktu myokardu až o 67 %).10 Rizikoví jsou rovněž pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN). Mezi významná rizika patří infekce, které jsou častou příčinou exacerbací CHOPN.11 Očkování u nich také působí jako prevence onemocnění chřipky a je prokázáno, že účinnost vakcinace u těžké formy CHOPN je až 75 %.12 Také pacienti s poruchami ledvin se z důvodu imunitní dysfunkce považují za rizikovou populaci. Ve srovnání s neočkovanými se u očkovaných dialyzovaných osob chřipka objevuje v menší míře (o 13 %), méně se potýkají s pneumonií, jsou méně často hospitalizování (o 16 %) a rovněž se u nich snižuje míra úmrtnosti (o 30 %).13

Rizikoví pacienti a senioři nad 65 let mají očkování proti chřipce hrazené z veřejného zdravotního pojištění, ostatním lidem na něj přispívají zdravotní pojišťovny v rámci různých benefitních programů. Nejvhodnější doba na očkování proti chřipce je od září do konce listopadu, tedy před příchodem chřipkové epidemie. Ta obvykle propuká v prosinci a vrcholí v únoru. Tělo si pak vytvoří protilátky proti onemocnění během 14 dnů po aplikaci vakcíny.

„Složení vakcín proti chřipce se každý rok na základě doporučení expertů WHO mění, aby vakcíny obsahovaly ty kmeny chřipkového viru, které cirkulují v populaci, a byla tak zajištěna co nejúčinnější ochrana proti onemocnění. U nás v ČR se doposud užívaly trivalentní vakcíny, které účinkují proti třem různým typům chřipkového viru. Od letošního roku však bude na českém trhu k dispozici nová tetravalentní vakcína, která je účinná proti čtyřem typům viru a zajistí tak očkovaným ještě širší ochranu proti chřipce,“ doplňuje MUDr. Kynčl.

 

Zdroje:

 1. Národní imunizační komise. Národní doporučení k postupu pro očkování proti sezónní chřipce[online][cit.27-07-2017]:. www.mzcr.cz/verejne/dokumenty/narodni-doporuceni-k-postupu-pro-ockovani-proti-sezonni-chripce-_6880_2073_5.html
 2. Kynčl J, Havlíčková M. Chřipka – opomíjené preventabilní onemocnění [online][cit.26-07-2017]:  https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/09/02.pdf
 3. Vlček J, Vytřísalová M et al. Klinická farmacie II – Chřipka [online][cit.26-06-2017]: books.google.cz/books?id=H39VAwAAQBAJ&pg=PA41&dq=ch%C5%99ipkov%C3%A9+pandemie&hl=cs&sa=X&ei=Lk1oVYvOCYT0Uo3YgogC&ved=0CC4Q6AEwAw#v=onepage&q=ch%C5%99ipkov%C3%A9%20pandemie&f=false  
 4. European Centre for Disease Prevention and Control. Seasonal influenza vaccination in Europe [online][cit.26-07-2017]: https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/influenza-vaccination-2007%E2%80%932008-to-2014%E2%80%932015.pdf
 5. Barker WH, Mullooly JP. Pneumonia and influenza deaths during epidemics: implications for prevention. Arch Intern Med 1982;142(1):85-89
 6. Merlin M et al. L´évaluation de l´effi cacité de la vaccination antigrippale and les armeés au cours de l´hiver 1989-1990. Bull Epidemiol Hebd (Paris), 1990;40:175-6
 7. Kramarz P, DeStefano F, Gargiullo PM et al. Does influenza vaccination prevent asthma exacerbations in children? J Pediatr 2001;135(3):306-10
 8. Lidé s cukrovkou jsou ke chřipce náchylnější [online][cit.27-07-2017]: www.ulekare.cz/clanek/lide-s-cukrovkou-jsou-ke-chripce-nachylnejsi-3576
 9. Grau AJ, Fischer B, Barth C et al. Influenza Vaccination Is Associated With a Reduced Risk of Stroke. Stroke 2005:36(7):1501-6.
 10. Naghavi M, Barlas Z, Siadaty S et al. Association of Influenza Vaccination and Reduced Risk of Recurrent Myocardial Infarction. Circulation 2000;102(25):3039-3045.
 11. Vondra V. Péče o nemocné s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v „zimním období“ [online][cit.27-07-2017]: www.practicus.eu/data/Practicus2013/practicus2013-01.pdf
 12. Menon B, Gurnani M, Aggarwal B. Comparison of outpatient visits and hospitalisations, in patients with chronic obstructive pulmonary disease, before and after influenza vaccination. Int J Clin Pract 2008;62(4):593-8
 13. Kielberger L, Eiselt J. Chřipka – specifika prevence a léčby u pacientů s náhradou funkce ledvin [online][cit.27-07-2017]: www.tigis.cz/images/stories/Aktuality_nefro/2012/04/05_kielberger_avn_4-12.pdf
 14. Vamos EP, Pape UJ, Curcin V et al. Effectiveness of the influenza vaccine in preventing admission to hospital and death in people with type 2 diabetes. CMAJ 2016;188(14):E342–E351

 

STOP CHŘIPCE Kampaň STOP chřipce! chce zvýšit informovanost o nebezpečí chřipky a zabránit tak dalším zbytečným úmrtím. Připojte se i Vy k petici za zvýšení proočkovanosti proti chřipce v ČR na http://www.stop-chripce.cz/pripojuji-se

KONTAKT:

Kateřina Jíchová
email: katerina.jichova@allmedia4u.cz
M: +420 603 280 300


Pro pacienty

Období očkování obvykle začíná v září a končí v listopadu, tedy ještě předtím, než chřipková vlna vypukne naplno. Očkovat se lze i v průběhu chřipkové sezóny, ovšem bezprostředně po očkování je potřeba počítat s tím, že tělu trvá, než si vybuduje imunitu. více zde ►

Pro lékaře

Objednávku chřipkových vakcín je vhodné realizovat s dostatečným předstihem, abyste zajistili rizikovým skupinám mezi vašimi pacienty dostatečné pokrytí vakcínou. více zde ►